خاطرات مدرسه گز (3)

کلاس چهارم تمام شده بود و به کلاس پنجم رفته بودم همان اوایل سال بود که گفتند معلم می خواهد عوض شود سرکار خانم طاقی که معلم کلاس چهارم ما بود (خدا نگهدارش باشد) رفته بود. همه منتظر بودیم ببینیم چه کسی می آید بالاخره گفتند آقای خزائی نامی که اصالتا از کلاته سلیمان است خواهد آمد بالاخره روزی انتظار به سر آمد و آقای خزائی با خانمشان با یک ژیان از گدار کالو نمودار شدند. ایشان ابهتی داشت که نگو و نپرس. نصف خاطرات مدرسه ام از ایشان است. همان روزهای اول که مشق ها را نگاه می کرد. مشق من را که نگاه کرد گفت اینها چیه نوشتی یک چند بهانه آوردم بعد گفت بهتر بنویس من هم که حالا دیگر گریه ام گرفته بود گفتم "آقا به خدا بِتَر از ایی نمتونم بنویسم" هنوز حرفم تما نشده بود که تشنقی جانانه ای خواباند توی گوشم که هنوز هم سوزش آن را احساس می کنم و گفت برو بهتر بنویس . خلاصه روز های بعد دفترم را به بقیه نشان می داد و می گفت بر بهتر بنویس

روز معلم بر همه معلمان دیروز و امروز مبارک باد

/ 0 نظر / 13 بازدید