وبلاگ روستای گز
هدف: اطلاع رسانی و معرفی روستا و ارتباط با همولایتی ها
» محرم ۱۳۹۵ :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۱
» جوانه ها در بهار 95 گز :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/۱٦
» تسلیت :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٦
» روزی روزگاری برف :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» معرفی یک هنرمند (علیرضا مسعودی) :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢
» تسلیت :: جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٧
» سبزی کاری در روستای گز :: شنبه ۱۳٩٤/٢/۱٩
» تبریک نوروز 94 :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۱
» حفاری چاه آب در بالا دست قنات های روستای گز :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» حفاری جاه در بالا دست قنات های روستای گز :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢
» عکس های ارسالی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» مراسم عزاداری محرم 1393 :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٧
» آفتابگردان ها در دشت سیه ریگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٢
» آفتابگردان ها در دشت سیه ریگی :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۳ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» تبریک آغاز سال 1393 :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳
» دلم تنگه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٦
» غروبی یک روز زمستانی 92 در گز :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» جمعه ۱۳٩٢/٩/۱ :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» محرم 92 قسمت 1 (عزاداری ها) :: جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤
» گل کدو :: جمعه ۱۳٩٢/٧/٥
» چیزک چه چیزک 4 :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۱
» انتظار یا استراحت :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۸
» گز در شب :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» شکرپاره :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» تبریک :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تقاضای همکاری از تمام همولایتی ها :: یکشنبه ۱٤٠٠/٩/٢۸
» صفحه اعلانات :: پنجشنبه ۱٤٠٠/٩/٢٥
» تبریک :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» تبریک :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٧
» توت در روستای گز (قسمت اول انواع توت) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۳۱
» خاطرات مدرسه گز (3) :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٢
» پایان شش سال فعالیت شوراها و تقاضای کارنامه :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٩
» بهار 92 در گز :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/٤
» سال یکهزار و سیصد و نود و دو هجری خورشیدی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» سه وبلاگ دیگر :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» شیشه ها :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» شکوفه ها پیشروان بهار 92 در گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» بر گرد آتش :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٦
» مِتَرسُم :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» دعاها رایج در روستای گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» ماشین ساخت گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» چیزک چه چیزک 3 :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» خاطرات مدرسه روستای گز (2) روز های انقلاب :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» تبریک عروسی :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» تبریک عروسی :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» فشن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سوالاتی با لهجه و اصطلاحات گز 2 :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» کمر قلاورخُنه :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦
» باغ ما :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٤
» سوالاتی با لهجه و اصطلاحات گز1 :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱
» بازدید فرماندار محترم سربیشه از روستای گز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» خاطراتی از مدرسه گز (1) :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» تبریک :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» زندگینامه شهید علی الوانی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» نشستم ور سر آب بغاباد :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» مزارع پلکانی در روستای گز :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥
» دل مو مایه بر تو وامالم قروت :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» غروب تاسوعا در گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩
» اجاق ها در روستای گز :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» کجا به دنبال خدا میگردی ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳
» عکس هایی از محرم 91 :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳
» خشک کردن زعفران در روستای گز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦
» چیزک چه چیزک 2 :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/۱۳
» علم گردانی در روستای گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦
» شام غریبان در گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦
» پرچمداران کوچک (محرم 1391) :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦
» علم بندُ (علم بندان) در روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٥
» کمک برای ادامه بازسازی مزار خواجه نجم ادین گیو :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» حضور آقای دکتر هاشمزهی در مراسم عزاداری روستای گز :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» تسلیت :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩
» می مانی یا می روی؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» غروب یک روز پاییزی در گز :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» قلک های دیروز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٥
» باز کردن اولین گل های زعفران :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» شهید هاشم مسعودی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» درکوب ها در گز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸
» سبد بافی گز در روزنامه خراسان جنوبی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» داستان قیدقید :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤
» غدیر همیشه بر سریر می ماند :: شنبه ۱۳٩۱/۸/۱۳
» روستا های دهستان نهارجان بخش مود :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٢
» اولین بارش 91 :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٩
» پاییز درختان عناب در گز :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٩
» چیزک چه چیزک(1) :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» گورونی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱
» زرشک (از گل زرد تا یاقوت قرمز) :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۸
» تسلیت با خانواده مرحوم حسنی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» جند نکته فقط برای یاد آوری :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» کلمات و اصطلاحات و ضرب المثل های مرتبط با اعضای خانواده در گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» گل های زرد بهاری باغ ما پاییز که می رسد یاقوت قرمزند :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» آفات وبلاگ نویسی روستایی :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱٥
» سرشابرق :: جمعه ۱۳٩۱/٧/۱٤
» کشمو 1 :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٠
» ای کاش :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٩
» زمین لغزش در راه کوه :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» کلمات و اصطلاحات مرتبط با زمان در گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۳
» مِچَرخُم دور خُو چون پَلپَلوسکِ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢
» کاکلُی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٧
» خبرُن مَدسن از دِ :: جمعه ۱۳٩۱/٦/٢٤
» زندگینامه دانشجوی شهید غلامرضا حسن زاده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢
» بارُ نیومَد :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» رُب و کَرکُو :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
» عجب عناب شیرین داره گز ما :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» ورود مجدد آب بغاباد به گز :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» هوس کِردُم بِرُم ور گز دموکه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٩
» افتتاح دهیاری روستای گز :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٧
» تله سنگی گز در روزنامه خراسان جنوبی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» مسافرت از گز تا بیرجند :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» عید سعید فطر مبارک باد :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» انواع نان در روستای گز در روزنامه خراسان جنوبی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» التماس دعا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٩
» دوره قرآن گزی های مقیم بیرجند :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» کوچه باغ خاطرات بِغاباد :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢
» زمانی که ما بچه بودیم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٠
» روش بیدار شدن مردم گز در سحرهای ماه رمضان :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸
» از ساز تا پرواز :: جمعه ۱۳٩۱/٥/٦
» پنجره ای بسوی باغ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳
» تبریک عروسی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩
» روز برات در گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» بادبادک و روش ساخت آن در روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» غروب گز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۱
» خاک سرخ یا گل اخری برای نشان دار کردن گوسفندان :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» جا سبویی :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» تبریک عروسی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۱
» درخت بنه با قدمت چند صد ساله :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» اسامی سهم های آب در گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» فصل گل محمدی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤
» فصل توت :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» سیخ سلنگ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸
» گوهر در صدف جامانده است :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱٥
» بالاخُنه (بالاخانه) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٢
» گُلَخ و کوت گُلَخ نشانی از تلاش خستگی ناپذیر نسلی سخت کوش :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۸
» اضافه شدن جستجوگر گوگل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٧
» بفرما شیر گرم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
» ایی دِرَنگِدَنگ (ei derangedang) :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢
» کوچه تنگی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۸
» گل ها و شکوفه های بهار در گز :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٦
» سبزیجات خودرو در جوی های گز :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳
» اصوات فراخواندن و دورکردن حیوانات اهلی در گز :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۱
» نقوتشک :: جمعه ۱۳٩۱/۱/۱۸
» وبلاگ گز وبلاگ برتر سایت روستاهای ایران :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سیزده به در در گز :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/۱۳
» کَلّه کِنو آجیل عید :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٦
» تله سنگی :: شنبه ۱۳٩۱/۱/٥
» دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢
» تبریک سال نو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» تبریک عید نوروز :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» آرزوی سالی سرشار از شادی و آرامش :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» خانه تکانی در استقبال عید :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» مردم چه می گویند؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» انجیر در زمستان :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» پدیده های ژئومورفولوژیکی اطراف روستا :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» آخرین زنگ دنیا کی میخورد!!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» آتش روشی برای خبر رسانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» عکس یادگاری :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» دکتر هاشمزهی نماینده جدید نهبندان سربیشه و گز :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» تعرفه انتخابات مجلس شورای ملی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» فرهنگ و روش نامگذاری مکان ها در روستای گز :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۸
» لاکپشت :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٧
» همیان :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کاندیدا های نهبندان و سربیشه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۳
» انواع سبد در گز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢
» سنگ نگاره تنگل استاد در روستای گز (قسمت 2) :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» همه جا توریک پی در روشه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» نقشه روستای گز با قابلیت بزرگنمایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» در ختان در یک غروب زمستانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» کوره های آهک و آجرپزی در اطراف روستا :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» اهدنا الصراط :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» چند اصطلاح گزی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» جَک :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» فصل زایش :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» تنها خط همیشه آزاد :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» بارندگی 13 بهمن ماه در گز :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» عقاید و باورهای عامیانه 1 :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» بی معنی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» ساباط و نقش آن در معماری روستای گز :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» ابزار و اصطلاحات مرتبط با شخم زنی در روستای گز :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» شانسهای تغییردر زندگی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
» تهیه مطلب در مورد عروسی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
» تقسیم بندی آب در روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩
» رمه چرانی :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۸
» خدا قوّت، مُنده نباشه، :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» شخص شایسته دوستی و مشورت :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦
» احوالپرسی در گز :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٦
» و بالاخره امسال برف بارید :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۳
» تسلیت رحلت حضرت رسول(ص) امام حسن (ع) و امام رضا (ع) :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢
» کوگ انجیر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» دو مطلب و پیشنهاد از دوستان :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» قفل :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» یادمان رفت چتر همراه خود ببریم :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» سرریز آب در بند تگ امبیز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» بفرما نان گرم :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» برق :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» زمین تر روز جهارشنبه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» مسلمانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» تکثیر زرشک :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» قطار بازی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» اسامی کاندیدا های که باید گزی ها به آنها رای دهند :: شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» گل مالیدن در محرم :: جمعه ۱۳٩٠/۱٠/٩
» ماستمالی کردن :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۸
» ساختمان دهیاری روستا در حال ساخت :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٧
» بِتَر خاشِد :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٦
» دستی ، آسیاب دستی یا دستاس :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٤
» عشقبازی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱
» عکس های محرم از دیگر روستا های خراسان جنوبی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شو چله در روستای گز :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۳٠
» چه کشکی چه پشمی؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/۳٠
» پنجره های حسینه صاحب الزمانی گز در شب های محرم 90 :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٧
» نامهربانی آسمان و خشکسالی های پیاپی :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٦
» نقشه دهستان نهارجان و منطقه گز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢
» کودکان و محرم در گز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٢
» چرخ های یخ زده آبیاری بارانی در دشت مختاران :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۱
» خید ، پَل و نِکِل :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠
» جاده کوه در مراحل نهایی :: جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸
» تا سوعا و عاشورا در گز :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧
» روضه خوانی شب های محرم در روستای گز :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» برگزاری مراسم یادواره شهدای روستا :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩
» زعفران در گز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» در محرم سینه ها غرق ملالی دیگر است :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸
» بهار در پاییز تاق انگور :: دوشنبه ۱۳٩٠/٩/٧
» بازگشت از سفر کربلا :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» کندوک و گلینه :: جمعه ۱۳٩٠/٩/٤
» پاییز گز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/٢٤
» دره گز از بالا :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» سنگ نگاره تنگل استاد در روستای گز :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٦
» قربانی کردن در روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» شَرّونه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠
» لحظه ها :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۸
» نقشه منطقه :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٧
» رنگین کمان در کَمر قلاورخانه :: جمعه ۱۳٩٠/۸/٦
» اعضای شورا و دهیار روستا :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» مزارع روستا (کاله اصقولی) :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
» گنجشکی بر شاخه سیب :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» پوکَها - پوکلله - پوکلله ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» گز در فرهنگ جغرافیای آبادی های کشور :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» گز یا جز ؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢
» باغچه انار :: دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢
» از خدا پرسیدم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» ثبت وبلاگ روستا در سایت روستاهای ایران :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» تبریک به وبلاگ روستای اصغول :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» علت نامگذاری گز :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» مراحل تهیه قرووت در روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱
» پند :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» انواع نان در روستای گز :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
» شهدای روستا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٢٦
» که در گز بود ماوی و مقامش(شعر ابن حسام خوسفی در مسیر زیارت مزار سید حامد علوی ) :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢۳
» زیارت مزار آقا سید علی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢۳
» قاعده بازی زندگی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٢۳
» روستای گز در گوگل ارث (google earth) :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» تبریک عروسی :: شنبه ۱۳٩٠/٧/٩
» گل های آفتابگردان در کشمان (مزارع) روستا :: یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳
» تسلیت به خانواده آقای فرخیان :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱
» مراسم عروسی آقای علیرضا اکبری :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٦
» قدمت روستا :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٢٥
» معرفی روستا (راه های دسترسی) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢
» اطلاعات جمعیتی روستای گز :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
» تسلیت :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
» گز کجاست (موقعیت جغرافیایی) :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
» تقدیر و تشکراز بانیان حسینیه :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٠
» روستای گز در لغت نامه دهخدا :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩
» گز کجاست؟ تقسیمان کشوری :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩
» سرآغاز (افتتاحیه) همزمان با عید سعید فطر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩

.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ گز

این وبلاگ برای معرفی و اطلاع رسانی در مورد روستای گز از توابع دهستان نهارجان بخش مود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی راه اندازی شده است. از همه همولایتی های عزیز برای پربار شدن وبلاگ استمداد می طلبیم.آدرس ایمیل وبلاگ gazvillage@gmail.com می باشد .هر گونه مطلبی یا عکسی که توسط دوستان فرستاده شود به نام خود ایشان در وبلاگ منتشر خواهد شد.
امکانات وب
Google

در وبلاگ گز
در كل اينترنت
RSS Feed